ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลและลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ


บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท  โดยนายสมชาย ชีวุสทธานนท์ และนายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ ต่อมาในปี 2547  บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจ คือ  ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์  ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง (Post Production) และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ คือ ธุรกิจให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นของไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

โดยบริษัทดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) :-     เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสนับสนุนการสร้างผลงานของธุรกิจบันเทิงระดับสากล                            
พันธกิจ (Mission) :-     รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการให้บริการและให้เช่า        อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา ควบคู่กับการพัฒนาสตูดิโอให้มีระดับมาตรฐานสากล (NC25) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และมีการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ออกไปภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ธุรกิจ Post Production   และธุรกิจใหม่คือธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทที่มีความชำนาญ และเป็นการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานของธุรกิจบันเทิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
  ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง และดำเนินการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีอีกด้วย ในปี 2560  บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ ปลดหนี้ ”
 • ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ
  ดำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายทำ ตัวอย่างผลงานในช่วงปี 2560 ให้บริการแก่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ และอเมริกา เป็นต้น
 • ธุรกิจให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายทำ
  ในปี 2559  บริษัทเริ่มพัฒนาที่ดินและดำเนินการก่อสร้างโครงการสตูดิโอภายใต้ชื่อ ” (The Studio Park (Thailand) ) ” เพื่อรองรับผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ต่างๆ โดยงานก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงกลางปี 2560
 • ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ( Post Production) 
  ดำเนินการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ทำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และสื่อทุกประเภทและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • ธุรกิจผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทย
  ดำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและนำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ สำหรับในปี 2560 มีภาพยนตร์ไทย 2 เรื่อง “ มิสเตอร์...เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ ”  และ   “  เปรมิกาป่าราบ
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
         บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการสตูดิโอ (The Studio Park (Thailand) )  ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบด้วยสตูดิโอขนาดใหญ่ระดับสากล เพื่อรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ทุกประเภท และสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจให้มีความแข็งแรงในการให้บริการแบบครบวงจร และเป็นศูนย์กลางในการผลิต Content หลากหลายรูปแบบที่จะตอบสนองต่อความต้องการในยุคทีวีดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)