NEWS & EVENTS

MMS STUDIO PARK

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติให้บริษัท หรือ บริษัทแม็ทชิ่ง บรอดคาสท์จำกัด เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อัน ได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (“BAM”) จำนวน 18 แปลง เนื้อที่รวม 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา) พร้อมอาคารโกดังเก็บของ 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร (800 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ถนนบางบ่อ-คลองด่าน (ทล.3117)/ถนนบางนา-ตราด (ทล.34 ) ตำบลบางเพรียง/บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร ซึ่งจะประกอบด้วยสตูดิโอ อาคารจัดเก็บอุปกรณ์และอาคารสำนักงานภายใต้ชื่อ โครงการบ้านใหม่ (New Home Project)